Вашето пространство за

СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Please reload

ОЧАКВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА ЕООД
 

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите

последствия от пандемията COVID – 19“.
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малко предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID – 19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19
 

Бенефициент: „СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“ ЕООД
Обща стойност: 3700 лв., от които 3145лв. европейско и 555 лв. национално съфинансиране
Начало: 30.09.2020 г.           Край: 30.12.2020г.

eu_flag_1.jpg
logo-bg-center.jpg