top of page

Няколко думи за нас:

Двамата с Теодора сме от София. Изкуствоведското си образование получихме в Нов български универси-

тет, където Теодора придоби докторска степен по изкуствознание, а Радослав в момента работи по своята докторска теза! Изкуството, науката и културата за нас са средство за вдъхновение, провокация и осмисляне на всички фундаментални теми, съпътстващи живота ни!
 

Стремежът ни е да създаваме и да провеждаме нови формати събития за съвременно изкуство и култура, чрез които да запознаваме широката публика с тази необятна материя – и то по един освободен, атракти- вен, стилен и дълбокомислен начин!

Дейността ни включва интерактивни лекции за съвременно изкуство и култура в България и чуж- бина, кураторска дейност, както и организиране и провеждане на по-мащабни събития с комплексни новаторски концепции, обединяващи в себе си разнородни сфери в изкуството.

Теодора е преизпълнена с позитивна енергия – свежа, усмихната, енергична и особено поетична в отношението си към живота. Нейното очарование придава отличителна ефирност и лекота във всички наши начинания!
 

Като „немски възпитаник“ тя развива своя интерес към немското и австрийско модерно и съвременно изкуство. По време на следването си учи в Мюнхен, а в момента работи върху докторската си работа, която изследва културните и артистични връзки между България и Австрия. Именно затова регулярно преби- вава във Виена и участва в международ- ни проекти.
 

Радослав, от своя страна, с разноликите си интереси и принципна задълбоченост, успява някак естествено да вниква и да осмисля събития и процеси в напълно различни сфери – изкуство, култура, наука, философия, технология. Повечето му професионални проекти се отличават именно със своята мултидисциплинар- ност.
 

Международният опит на Радослав е свързан както с Европа, така и с Азия – в период от близо десет години той регуляр- но живее и работи в Китай. Последните му изследвания се фокусират върху природата на съвременното изкуство и неговите най-актуални търсения и проблеми.

Art and Culture Today е наш напълно независим дългосрочен проект, за който можете да научите повече в секция Нашата Мисия!
bottom of page