top of page

Цена за запис на лекция: 10 лв
Получаване: по имейл, до 24 ч. след извършено плащане.

Възприятия и предразсъдъци в съвременното изкуство

Продължителност: 90 мин.
 

Визуалният ни разказ ще ви потопи в парадоксите на съвременното изкуство, където очакванията и представите ни за самото понятие „изкуство“ са предизвикани и преобразени!

Къде са границите на възможното, кои са хората и процесите, въздействали върху формирането на нови тенденции, какви подходи използват авторите, за да разширят потенциала на художествената дейност? По какъв начин изкуственият интелект изменя перспективата на разговора?

PayPal ButtonPayPal Button
От първичен инстинкт до изкуствен интелект!

Продължителност: 90 мин.
 

Кои, според вас, са най-значимите изменения в разбирането ни за изкуството от появата му до ден днешен? Какъв тип предизвикателства поставя изкуственият интелект пред съвременните форми на художествен израз, дехуманизира ли ни технологичното или просто ни подтиква да потърсим наново истинността на интуицията и инстинкта? Кои са приликите и разликите между най-ранното и най-ново изкуство? Визуалният ни разказ ще ви разходи сред различни етапи от развитието на изкуството и културата и ще постави серия от нееднозначни въпроси, които предизвикват въображението и мисълта!

PayPal ButtonPayPal Button
От концепция до до AI - Парадокси на съвременното изкуство. Може ли всичко да бъде изкуство?

Продължителност: 90 мин.
 

Къде е границата между изкуство и не-изкуство? Кои са някои от най-парадоксалните произведения от последните десетилетия и как те отразяват настроенията и дилемите на съвременното общество? Колко често случайни неточности и грешки се превръщат в идейни и естетически качества на творбите? Може ли изкуственият интелект да участва равностойно в света на визуалните изкуства?

PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство, кино и интерпретации

Продължителност: 90 мин.

 
Как според вас киното вижда съвременното изкуство, успяват ли кино продукциите да вникнат в комплексната природа на необузданите му жестове? Какви са посланията, отправени от големия екран и по какъв начин те въздействат върху културната представа за смисъла и мястото на това изкуство в актуалната реалност? Кои автори, произведения и художествени течения попадат най-често в кръгозора на кино режисьорите и върху какво се градят техните интерпретации?
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство и природа:
Форми на взаимодействие

Продължителност: 90 мин.
 
Визуалният ни разказ ще ви разкрие някои от най-вълнуващите проекти на съвременното изкуство, посветени на природата и взаимодействието ни с нея. Мащабни, откровени, дръзки, иронични – примерите разказват за сложните взаимоотношения между човека и заобикалящата го среда. От одушевена и благородна „майка природа“ до безжизнена съвкупност от ресурси, разбирането за нея дефинира хода на бъдещето ни. Затова и съвременното изкуство реагира ярко и интензивно, като изследва тези процеси, предлагайки необикновени идеи и перспективи за размисъл.
PayPal ButtonPayPal Button
За големите феномени в изкуството: от праистория до изкуствен интелект - Част 1

Продължителност: 90 мин.
 Какви могат да бъдат неподозираните връзки между ярки проявления в хода на историята на изкуството? Можем ли да говорим за „ДНК в изкуството“, което присъства неизменно в еволюцията на творческия импулс и подход, визуалната ни и духовна култура? Ще направим паралели между много ранно изкуство и съвсем актуални съвременни произведения, автори, тенденции и феномени. Ще коментираме какво се крие в сърцевината на изкуството, каква е мотивацията ни да го създаваме и има ли аспекти в нея, които са останали непроменени от самото начало и до днес?
PayPal ButtonPayPal Button
За големите феномени в изкуството: от праистория до изкуствен интелект - Част 2

Продължителност: 90 мин.
 Какви могат да бъдат неподозираните връзки между ярки проявления в хода на историята на изкуството? Можем ли да говорим за „ДНК в изкуството“, което присъства неизменно в еволюцията на творческия импулс и подход, визуалната ни и духовна култура? Ще направим паралели между много ранно изкуство и съвсем актуални съвременни произведения, автори, тенденции и феномени. Ще коментираме какво се крие в сърцевината на изкуството, каква е мотивацията ни да го създаваме и има ли аспекти в нея, които са останали непроменени от самото начало и до днес?
PayPal ButtonPayPal Button
За големите мечти в съвременното изкуство!

Продължителност: 90 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Изображение: българския фотограф ЛУБРИ

 
Визуалният ни разказ ще ви разкрие някои от най-вълнуващите проекти на съвременното изкуство, предизвикали въображението, търпението и дързостта на художници, готови на всичко за осъществяването им. Защо те са толкова важни за тях, с какви предизвикателства ги сблъсква съдбата, успяват ли да ги реализират, какви са реакциите на публиката?
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство и технология: Изкушенията на Космоса!

Продължителност: 95 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК

 
Кога, според вас, човекът за пръв път обръща поглед към необятния небосвод и какво е дало на цивилизацията ни изучаването на този нов свят? По какъв начин съвременното изкуство възприема очарованието, ентусиазма, съмненията и страховете, свързани с космоса?
 
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство, дизайн и архитектура! 

Продължителност: 97 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК

 
Ще разгледаме някои от най-екстравагантните примери, превърнали се в символ на високо въображение и дързост, ще изследваме тяхната природата и въздействието им върху човешкото възприятие и преживяване. В рамките на събитието ще засегнем теми като функционалност и красота, сливане на традицията със съвременността, избледняването на границите между различните артистични проекти.
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство и технология:
Границите на човешкото! 

Продължителност: 93 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК

 
Как мислите – дали технологията ще ни спаси или унищожи, дали буквално ще се слеем с нея или ще се окажем подвластни на неограничения й потенциал? Свърза ли ни по-силно помежду ни по време на изолацията или ни отблъсна от
себе си?
PayPal ButtonPayPal Button
Най-дръзките произведения и акции в съвременното изкуство Част 1:
 Маурицио Кателан

 
Продължителност: 95 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 
Очаквайте разтърсващ визуален разказ за автори и произведения, чиито идеи оставят публиката и света на изкуството безмълвни. Изненадващи, оригинални и дръзки, те флиртуват с представите ни за смисъла на художествената дейност и изследват безкомпромисно нейния потенциал.
PayPal ButtonPayPal Button
Най-дръзките произведения и акции в съвременното изкуство Част 2 (2020):
 
Продължителност: 95 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 
Очаквайте смайващ визуален разказ за автори и произведения, изправили на нокти цели общества, пърформанси и акции, изследващи пределите на възможното и допустимото, мащабни проекти, чиито каузи са оказали пряко влияние върху състоянието на реалността.
PayPal ButtonPayPal Button
За големите мечти в съвременното изкуство!
Част 2


Продължителност: 90 мин.

 
Визуалният ни разказ ще ви разкрие някои от най-вълнуващите проекти на съвременното изкуство, предизвикали въображението, търпението и дързостта на художници, готови на всичко за осъществяването им. Защо те са толкова важни за тях, с какви предизвикателства ги сблъсква съдбата, успяват ли да ги реализират, какви са реакциите на публиката?
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство и природа:
Олафур Елиасон

Продължителност: 84 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 
Как съвременното изкуство общува с природата, как реагира на екологичните заплахи, какви са креативните идеи и методи, които използва, за да даде израз на позициите си, как вдъхновява авторите...? Фокус на събитието ще бъде датско-исландският визуален артист Олафур Елиасон и посетената от лекторите ретрпоспективна изложба в TATE Modern, Лондон. 
PayPal ButtonPayPal Button
Любовта в съвременното изкуство:
Интимност и Откровение!

Продължителност: 90 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 
Какво е Любовта? Какви са нейните проявления в Изкуството? Обезумяваме ли от Любов или Тя ни кара да бъдем по-добри...? Прави ли ни по-силни или пък ни поваля в собственото ни безсилие да я овладеем? Мотив да твориш, подбуда да извършиш подвиг...или пък грях? Физическа ексцесия или духовен екстаз? 
PayPal ButtonPayPal Button
Мода, манипулация и съвременно изкуство!

Продължителност: 99 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 
На 23-ти април се впуснахме в един завладяващ визуален разказ, жонглиращ с двусмислието на понятията „мода“ и „манипулация“! Кога модното се превръща във форма на манипулация, кои са зоните на срастване между висшата мода и съвременното изкуство? Поговорихме и за въздействието на красотата, за начините, по които ние манипулираме нея и тя манипулира нас!
PayPal ButtonPayPal Button
Пазар, манипулация и табу в света на съвременно изкуство!

Продължителност: 98 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 
Дали най-скъпо продаваните произведения на съвременното изкуство са най-стойностни? Можем ли изобщо да твърдим уверено, че дадена творба е добра или лоша? Каква е ролята на пазара при формирането на представите ни за значимо изкуство и доколко безпристрастна е художествената икономика?
PayPal ButtonPayPal Button
За безсмъртието и края на света в съвременното изкуство!

Продължителност: 95 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
През последните месеци, с изумителния успех на сериала „Чернобил“, през разтърсващата гледка на горящата катедрала „Нотр Дам“, до екологичните полемики около изявлението на младата активистка Грета Тунберг, решихме да Ви представим разказ, облечен в съвременни произведения на изкуството, коментиращи най-актуалните проблеми и парадокси по темата!
PayPal ButtonPayPal Button
От Стоунхендж до Банкси - големите мистерии в света на изкуството - Част 2

Продължителност: 97 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 
Изследвахме дръзки художествени средства за манипулиране на реалността и обществените възприятия, надникнахме в света на алхимията и произхождащите от нея митове за границите на възможното, вгледахме се в противоречивите лични съдби на големи художници и невероятните истини, скрити в някои от най-големите културни загадки...
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
От Стоунхендж до Банкси - големите мистерии в света на изкуството - Част 1

Продължителност: 98 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 Потопихме се в свят от загадки, повечето от които са не просто комбинация от пъзели и кодове, а реални и доста необикновени феномени, вникването в които носи потенциал да научим нещо повече за себе си и за реалността, в която живеем! Тези феномени се разпростират от самото зараждането на изкуството, преди цели 40,000 години, чак до наши дни!
PayPal ButtonPayPal Button
Хумор и Балкански нрави в съвременното изкуство.

Продължителност: 92 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
На 8-ми декември си говорихме за очарователните абсурди на балканския нрав! Изпълнен с неудържими страсти, ирония и отличително чувство за хумор – каквито са и част от съвременните произведения, вдъхновени от характера и небивалиците на този заразително привлекателен и бурен регион! :)
Най-дръзките произведения и акции на съвременното изкуство (Част 2).

Продължителност: 90 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
На 24-ти ноември се впуснахме в един смайващ визуален разказ за автори и произведения, изправили на нокти цели общества, пърформанси и акции, изследващи пределите на възможното и допустимото, мащабни проекти, чиито каузи са оказали пряко влияние върху състоянието на реалността. Ярки личности, вдъхновили и смутили художествената сцена.
PayPal ButtonPayPal Button
Най-дръзките произведения и акции на съвременното изкуство (Част 1).

Продължителност: 94 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
На 10-ти ноември се впуснахме в разтърсващ визуален разказ за автори и произведения, чиито идеи оставят публиката и света на изкуството безмълвни. Изненадващи, оригинални и дръзки, те флиртуват с представите ни за смисъла на художествената дейност и изследват безкомпромисно нейния потенциал.
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
Хумор и Балкански нрави в съвременното изкуство и култура - 2

Продължителност: 94 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
 Визуалното ни пътешествие на 26-ти януари ни впусна в разказ от необикновени асоциации, проникващи в настроенията на Балканската душа и нейните взаимоотношения със Западния свят. Специален гост на лекцията беше един от най-разпознаваемите в глобален контекст бъгарски съвременни художници - Камен Стоянов.
Съвременно изкуство, кино и литература - неподозирани връзки (Част 1).

Продължителност: 97 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
В лекцията разглеждаме актуални филми, вдъхновени от модерната история на изкуството,, видяхме как литературни произведения вдъхновяват творби на различни художници, как художествени романи сякаш чудотворно отразяват реалните съдби на популярни артисти, коментирахме как днешното кино вижда света на съвременното изкуство, говорихме и за някои от абсурдите в този свят.
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство, космос и технология!

Продължителност: 90 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Кога човекът за пръв път обръща поглед към необятния небосвод? По какъв начин модерното и съвременното изкуство възприема очарованието, ентусиазма, съмненията и страховете, свързани с космоса и технологичния стремеж към опитомяването му? В лекцията ви представихме визуален синтез от изкуство, култура, наука и технология, който коментира отделни аспекти на романтиката, реалността и абсурдите, свързани с изкушенията на космоса. 
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство и технология!

Продължителност: 90 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Дали технологията ще ни спаси или унищожи, дали буквално ще се слеем с нея или ще се окажем подвластни на неограничения й потенциал? Съвременното изкуство активно дискутира тези и много други „технологични теми” - затова, на 19-ти май, именно чрез съвременни произведения, говорихме за най-любопитните идеи, свързани с проникването на технологията в живота ни, както и за възможните сценарии, разкриващи технологичното бъдеще на човека :)
PayPal ButtonPayPal Button
Опиатите в съвременното изкуство и култура - Част 2

Продължителност: 90 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Вероятно сте се питали кои са големите въпроси, пред които сме изправени, когато дискутираме характера на различните опиати и тяхното въздействие върху културата и обществото ни? На 21-ви април си поговорихме за това през фокуса на съвременни произведения, успели да отразят ключови идеи и проблеми, проникнали в съзнанието на цивилизацията ни! :)
PayPal ButtonPayPal Button
Опиатите в съвременното изкуство и култура - Част 1

Продължителност: 84 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Питали ли сте се какво е въздействието на различните категории опиати върху човешкото поведение и мислене? Какво е тяхното по-мащабно влияние върху изкуството и културата ни? Какви са мотивацията, изкушенията, менталността, историята и традициите, свързани с употребата на тези изкусителни за въображението вещества? :)
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно изкуство, ритуал, етнография, религии!

Продължителност: 85 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
На лекцията споделяме някои от най-оригиналните начини на взаимодействие между съвременното изкуство и ритуални практики от цял свят, шаманизъм, етнография, религиозни вярвания! Пътешестваме сред визуалните и смислови измерения на магическото единство между традиция и съвременност!
PayPal ButtonPayPal Button
Най-шокиращите обири  и фалшификати в света на изкуството - Част 2

Продължителност: 92 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Втората част на темата разкрива класически спец операции за връщане на откраднатото изкуство, фокусира се и върху различните мотивации, които подтикват както извършителите на обири, така и фалшификаторите, да извършват своите деяния. Специален гост е г-н Емил Чушев, с който разговаряме и за ситуацията в България! 
PayPal ButtonPayPal Button
Най-шокиращите обири  и фалшификати в света на изкуството - Част 1

Продължителност: 87 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Кой са най-необикновените и най-скандални случаи, свързани с обири и фалшификати в изкуството? От кражбата на Мона Лиза и масовите грабежи на изкуство по време на Втората световна война, до изключително креативни и умели фалшификатори, успели да заблудят дори най-значимите музеи, галерии и арт специалисти!
PayPal ButtonPayPal Button
Автори и произведения, преобърнали света на изкуството

Продължителност: 95 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
В тази лекция ще Ви представим някои от най-важните автори и произведения на модерното и съвременното изкуство, преобразили класическите представи за "изящно"! От Уилиям Търнър и Едуар Мане, през Черния квадрат на Малевич, Марсел Дюшан, до автори като Пиеро Манцони, Ив Клайн, Робърт Раушенбърг, Роман Опалка и много други!
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно Изкуство в Града: Стрийт Арт, Инсталации, Публични Акции

Продължителност: 111 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Със специалното участие на Иван Мудов - авторът, създал някои от най-провокативните акции в българското съвременно изкуство, и създателите на Sofia Graffiti Tour. Как се раждат трите категории изкуство, кои са значимите ранни примери и с какво може да ни изненадат художниците днес? Това са част от темите, засегнати в лекцията!
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременно Изкуство и Природа: Дните на Земята

Продължителност: 101 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Със специалното участие на журналиста Евгения Атанасова, която ще ви разкаже за срещите си с Кристо и Жан-Клод, както и за последния им проект - "Плаващите Кейове", който тя лично съпреживява и за който пише книга! Освен това - компилация от изключителни съвременни произведения в три категории. Работи с екологични каузи, работи вдъхновени от природата и самата природа като създател на изкуство!
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременна Фотография - Интуиция и Концепция - Част 1

Продължителност: 90 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Първата половина на лекцията е посветена на историята - кои са най-ранните автори с революционно мислене и артистично отношение към фотографията. Втората половина е посветена на разнообразни концептуални проекти от последните 20-на години, като българските автори са разглеждани редом с чуждестранните.
PayPal ButtonPayPal Button
Съвременна Фотография: Интуиция и Концепция -Част 2

Продължителност: 84 мин.
Пълна информация за събитието - кликнете ТУК
Записът започва с 10 мин. закъснение - авторите, разгледани през това време, са Gregory Colbert и Annie Liebovitz. Част от темите, които ще ви представим, са съвременни интерпретации на портрета и голото тяло, минималистична градска фотография, социални проекти, необикновени сюрреалистични творби, има и хумористични неща! 
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page