top of page

March 08, 2017

Какво е интелектът и как да го развиваме?

Автор: Радослав Механджийски
В културата ни негласно съществува убеждението, че интелектът се изразява в обема информация, с която съзнанието ни разполага във всеки един момент. Тези внушения започват още от училищна възраст, когато, особено при предмети като история, география, литература, от нас се изисква да заучаваме множество фактологични данни – събития, дати, имена...

February 27, 2017

Художникът VS. Фотографа на Модерното време (краят на XIX - началото на XX век) Проблемът за образа, истинността, реалността, подражанието и въображението...

Автор: Теодора Константинова

„Сред сетивата най-много се цени зрението... Причината е, че именно това сетиво в най-голяма степен ни дава възможност да познаваме и ни позволява да установим твърде голям брой различия...” С тези думи Аристотел въвежда идеята за виждането като познание, като съзиране на по-дълбоката истина под повърхността на външния вид на нещата....

February 04, 2017

Облеклото в епохата на Северния Ренесанс (XIII – XVI век)

Автор: Теодора Константинова

През 12. и 13. век облеклото се напасвало все повече към човешката фигура. Формите на човешкото тяло, които през Античността били стриктно прикривани, започнали наново да се открояват и да се подчертават от кройката на дрехата...

January 28, 2017

THE THEATHER AND IT‘S DOUBTLE – ANTONIN ARTAUD Размисли върху: Preface: The Theater and Culture; Глава втора: Metaphysics and the Mise end Scene; Глава трета: The Alchemical Theater.

Автор: Радослав Механджийски

От историческа гледна точка културата изглежда несъзнателно зачената и непосредствено проектирана в почти всички измерения на човешкото съществуване. Конвенционално тя не може да бъде разглеждана като преднамерено деяние, освен ако не допуснем, че ние, наред с всичките ни знания и изобретения, сме логически предначертан етап от един необозрим за момента еволюционен план на природата...

 

January 14, 2017

Дискурсът на художествената памет: Музеят – омъртвител или съживител на изкуството?

Автор: Теодора Константинова

Дебатът около смисъла и функцията на музейната институция силно се разгаря още през втората половина на XIX век с бурното развитие на модернистичните течения в изкуството, с нови творчески себеусещания и търсения, с негодуванието и скъсването с традиционни похвати и експозиционни модели....

Please reload

bottom of page